ZiskejZdravi.cz

Návrat Krále Králů - brožura A6, Adventime

id: 2843

zařazení: Knihy

dostupnost: skladem

cena: 14 Kč

cena bez DPH: 14,00 Kč

kusů:

Když Ježíš mluvil se svými učedníky na Olivové hoře o událostech předcházejících jeho návrat, řekl mimo jiné: „Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou." (Mt 24,29-30) Tato znamení budou předcházet jeho návrat a jsou povzbuzením pro ty, kdo Kristův příchod toužebně očekávají a připomínkou jejich blížícího se vykoupení. Jsou však také varováním zatvrzelých a připomenutím toho, že Ježíšův návrat má dvojí aspekt - ne jen spásu, ale i soud. Naplňují se?

 


Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Recepty - uvařte si něco dobrého

Recepty - uvařte si něco dobrého